19.07.2019  
Szukaj
AKTUALNO?CI
· Aktualno?ci

DZIA?ALNO? PINB
· Podstawa prawna
· Zakres dzia?alno?ci
· Zadania PINB
· Sk?ad osobowy
· Terminy i procedury za?atwiania spraw
· Rejestry i ewidencje

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
· Dokumenty ESP

WNIOSKI
· Rozpocz?cie robót budowlanych
· Pozwolenie na u?ytkowanie
· Zawiadomienie o zako?czeniu budowy
· Inne druki

WA?NE INFORMACJE I KOMUNIKATY
· ?wiadectwo charakterystyki energetycznej
· UWAGA ?NIEG NA DACHACH !!!
· OGRZEWAJ SWÓJ DOM BEZPIECZNIE!

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
· Jakie s? rodzaje kontroli?
· Kto i w jaki sposób odpowiada za w?a?ciwe utrzymanie obiektów?
· Kto jest uprawniony do dokonywania kontroli?
· Które obiekty bud. i w jakim zakresie podlegaj? wy??czeniom?
· Jakie sankcje gro?? za naruszenie ustawowych obowi?zków?
· Do czego zobowi?zani s? w?a?ciciele po kontroli??

KONTAKT
· PINB we Wschowie
· WINB w Gorzowie Wlkp.

WYKONANIA ZAST?PCZE I EKSPERTYZY
· Archiwum
· Aktualno?ciPOWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WSCHOWIE

PLAC KOSYNIERÓW 1C

67-400 WSCHOWA

pokój nr 317

tel. 65 540 21 10

fax 65 540 21 10

e-mali: sekretariat@wschowa.pinb.gov.pl


NIP 925-19-29-850

REGON 977990492
GODZINY PRACY:

  poniedziałek 7.00-16.00

 wtorek-piątek 7.00-14.00Data publikacji: 2013-05-13 11:00:17 (4946 odsłon)
Redaktor - Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
tel. 065-540-21-10    e-mail: pinb@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-20 13:56:55 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2015-07-30 14:59:50 a Marlena Krzy?y?ska-Duchniak
2019-01-10 09:36:44 aktualizacja Marlena Krzy?y?ska-Duchniak

[ Wróć ]